Рекомендації конференції

РЕКОМЕНДАЦІЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

29 серпня 2017 року                                       

Формування стратегії розвитку навчальних закладів міста Славутича в умовах розбудови нової української школи

Заслухавши інформацію про підсумки розвитку системи освіти м.Славутича за 2016/2017 навчальний рік, виступи почесних гостей та учасників конференції, беручи до уваги ідеї та пропозиції, висловлені під час панельних дискусій, констатуємо, що в цілому забезпечується функціонування системи освіти міста, створюються передумови для її модернізації у подальшому.
Однак, у функціонуванні системи освіти міста є ряд проблем, які потребують вирішення  в найближчому майбутньому.


КОНФЕРЕНЦІЯ РЕКОМЕНДУЄ:

В управлінській діяльності та науково-методичній роботі: 


 1. Забезпечити виконання основних завдань державних, регіональних та місцевих нормативних документів щодо розвитку освіти, Концептуальних засад Нової української школи, методичний та організаційний супровід їх реалізації.
 2. Забезпечити рівний доступ школярів до якісної освіти в умовах реформування української школи, розпочати модернізацію системи загальної середньої освіти міста шляхом створення різних типів навчальних закладів.
 3. Проаналізувати різні варіанти модернізації системи загальної середньої освіти з 2018 року, обрати оптимальні шляхи розвитку загальноосвітніх навчальних закладів міста, враховуючи потреби батьків, особливості інфраструктури міста, реальні можливості закладу.
 4. Вжити заходів щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зокрема вчителів початкових класів та педагогічних працівників, які працюють з учнями з особливими освітніми потребами, забезпечити підготовку педагогічних працівників до роботи за новим змістом і програмами.
 5. Сприяти подальшому розвитку сучасного освітнього середовища, розбудові ефективної системи медіаосвіти, використанню хмарних технологій з метою забезпечення безпечної та ефективної взаємодії учасників навчально-виховного процесу.
 6. Забезпечити оптимальні умови організації та проведення дослідно-експериментальної роботи та інновацій¬ної діяльності за проектами та програмами Всеукраїнського, регіонального та локального рівнів.
 7. Удосконалювати систему державно-громадського управління в умовах децентралізації. 
 8. Здійснювати науково-методичний супровід професійного розвитку педагогів на основі компетентнісного підходу.
 9. Продовжити реалізацію системних заходів з енергозбереження, раціонального використання ресурсів, залучати спеціалістів з енергоменеджменту до активної співпраці з навчальними закладами.
У дошкільній освіті: 

 1. Продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу на засадах особистісно зорієнтованої педагогіки, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.
 2. Оновлювати науково-методичне забезпечення змісту дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку.
 3. Розпочати впровадження інклюзивної освіти у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу «Центр розвитку дитини».
 4. Здійснювати заходи щодо створення оптимальних умов для реалізації вимог Базового компонента дошкільної освіти. 
У загальній середній освіті: 

 1. Забезпечувати оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання в умовах запровадження та реалізації нових Державних стандартів освіти. 
 2. Забезпечити подальший психолого-педагогічний  та  науково-методичний   супровід функціонування профільного навчання. Створити умови для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та допрофільної підготовки відповідно до  особистісних потреб, інтересів та здібностей учнів. 
 3. Здійснювати системну роботу навчальних закладів щодо забезпечення якості освітніх послуг, впровадження компетентнісного підходу, забезпечення практичної спрямованості освіти, зміцнення матеріально-технічної бази. 
 4. Забезпечити ефективну організацію навчально-виховного процесу з метою якісної підготовки випускників загальноосвітніх навчальних закладів міста до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.
 5. Впроваджувати в освітній процес педагогіку, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем, батьками  та громадою.
 6. Сприяти розвитку соціальної згуртованості освітян та батьківського загалу через створення та реалізацію спільного проекту громадського бюджету участі – 2018.
В освіті дітей з особливими потребами: 

 1. Забезпечити інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір шляхом розширення мережі класів з інклюзивним навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах. 
 2. Здійснювати системний психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, які перебувають на інклюзивному навчанні.
 3. Сприяти створенню у закладах матеріально-технічної бази для забезпечення умов інклюзивного навчання.
У позашкільній освіті та виховній роботі:

 1. Забезпечити реалізацію завдань Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Славутича на 2017-2020 роки у навчально-виховному процесі та позашкільній діяльності.
 2. Здійснити комплекс заходів щодо збільшення показників охоплення  дітей позашкільною освітою, сприяти збереженню та розвитку мережі гуртків та інших творчих об’єднань закладів позашкільної Удосконалювати  показники результативності участі педагогів Палацу дітей та молоді та їх вихованців в професійних, організаційно-масових та культурно-мистецьких заходах різних напрямів та рівнів.
 3. Залучати до гурткової роботи дітей соціально незахищених категорій, сприяти їхньому всебічному розвитку та соціалізації.

Немає коментарів:

Дописати коментар